Angela Willemsen
Product ontwerp / product design

Met het werk van Angela Willemsen, start zij een zoektocht naar manieren om aan het statische en gestandaardiseerde interieur te ontsnappen, dit door verder te kijken dan de conventionele grenzen van haar vakgebied. Gefascineerd door de dynamiek van de alsmaar groeiende stedelijke gebieden, haalt Willemsen inspiratie uit de lichtinval, perspectieven en de verwering van de stad. Deze dienen vervolgens als richtlijnen voor de vorm van de gecreëerde dynamische interieur concepten. Het resultaat hiervan is zelden puur functioneel, het draait bij Angela Willemsen uiteindelijk om de relatie welke er ontstaat tussen het product, de ruimte en de gebruiker ervan. 

Designer Angela Willemsen strives with every project to design a new way of escaping the standard and static interior, by looking further than the conventional boundaries of her discipline. Fascinated by the dynamics of ever-growing urban landscapes, Willemsen draws inspiration from the incidence of light, perspectives and weathering of the city. These eventually guide the shaping of the created dynamic interior concepts. The end results are rarely purely functional, it ultimately revolves on the relationship which is created between the product, the space and its user.

www.angelawillemsen.nl

Segments, 2016
photography by Manon van Wezenbeek

Segments, 2016

 New Perspectives, 2015

New Perspectives, 2015

New Perspectives, 2015

Segments, 2016

Segments, 2016

New Perspectives, 2015
Photography by Roosmarijn Knijnenburg

New Perspectives, 2015