Janne van Gilst
Fotografie / Photography

Janne van Gilst vangt in haar fotografie de informatie die ons landschap in zich draagt. Zo reflecteert ze op de culturele tijdsgeest en hoe die zich verhoudt tot de wijze waarop wij onze omgeving vormgeven en ervaren. Ze creëert hiermee een bewustzijn van de impact die we hebben op het welzijn van de natuur, het klimaat en onszelf. Van Gilst maakt gebruik van verschillende beeldtalen die altijd een soberheid oproepen waarin alleen de essentiële elementen worden geaccentueerd. Zowel haar proces als het resultaat illustreren haar bijna wetenschappelijke benadering van het onderwerp en de wijze waarop ze dat onderzoekt.

In her photographs Janne van Gilst captures the information contained within the landscapes surrounding us. This way she reflects on the cultural zeitgeist and how this relates to how we shape and experience our surroundings. Creating an awareness of the impact we have on the well-being of our environment, our climate and ourselves. Van Gilst uses various visual languages that always convey a soberness and accentuates only the most essential. Both her process as well as the end product reveal an almost scientific approach to her subject matter.

jannevangilst.nl

Shoreline #4, Dunhelm Castle, Isle of Skye, Shorelines, 2016

Horse, New Forest, England, Where The Trees Have Names, 2016

VlakExperiment #2, Richels, Vlakexperimenten, 2015

Landscape Icons #4, Windmills, Landscape Icons, 2014

't Groene Schuurtje, Geestgrond, 2013

Shoreline #6, Tintagel Castle, England, Shorelines, 2016

 Mountain #1, Glen Shiel Valley, Scotland, Where The Trees Have Names, 2016

Mountain #1, Glen Shiel Valley, Scotland, Where The Trees Have Names, 2016

Vlakexperiment #4, Dam, Vlakexperimenten, 2015

Landscape Icon #13, straw bales, Landscape Icons, 2014

't Bokkegat, Geestgrond, 2013