Jean-Philippe Paumier
Beeldende kunst / Fine art

Beeldend kunstenaar Jean-Philippe Paumier werkt al geruime tijd aan zijn installaties en objecten welke hij schaart onder de titel “Les Stratégies De l’Objet” (de strategieën van het voorwerp). Door het voorwerp los van zijn functie te beschouwen, kan er een focus worden gelegd om zijn primaire eigenschappen (vorm, massa, textuur, kleur, materiaal). Hierdoor is een zuivere verbinding met het voorwerp mogelijk.
“Door afstand te nemen van het praktische aspect van het object, zijn vanzelfsprekendheid, is het mogelijk om meer gehoor te geven aan zijn esthetische en poëtische kwaliteiten, ofwel zijn welsprekendheid.” verklaart de kunstenaar. Opmerkelijk is ook het terugkerende element van licht, welke als toevoeging geldt voor Paumier, door zowel zijn visuele als conceptuele kwaliteiten. Uiteindelijk daagt elk kunstwerk de aanschouwer uit om de wereld om zich heen neer te leggen en te luisteren naar zijn stille taal.

Artist Jean-Philippe Paumier has been working on a series of installations and objects, named “Les Stratégies De l’Objet” (the strategy of the object). By observing the object apart form its function, the focus can be applied on its primary characteristics (form, mass, texture, color, material). Through this, a pure connection with the object is again a possibility. 
“By taking a distant from the practical aspect of the object, its self-evident, it’s possible for the aesthetic and poetic elements to speak, its eloquence.” explains the artist. Remarkable is also the returning element of light. Chosen by Paumier for it visual and conceptual qualities. Eventually every piece of art challenges the viewer to put the world around him to rest, and only to listen to the silent language of the work in front of them.

 

Stroombed, glas, porselein, LED-lamp, staal & schuim, 94x46x40cm, 2017

Feeling Romatic, plastic & epoxy hars, 14,5x12,5cm, 2017

Sections Sucrées (installatie), suiker, 300x400cm, 2015

Fiat Lux, geo driehoek, epoxy hars & TL buis, 26,5x21x8cm, 2017

Waterloo, latex, 40x6x10cm, 2014

Cementum, polyurethaan hars, 9x20x16cm, 2014

< back to all artists