Lotte wieringa
Beeldende kunst / Fine arts

Lotte Wieringa (1991) zoekt naar de grenzen van de waarneembare werkelijkheid. Gefascineerd door de gelaagdheid van waaruit onze werkelijkheid geconstrueerd is, doet zij onderzoek naar de verscheidene aspecten die deze informeren. Zo bevraagt Wieringa de rigiditeit van onze waarnemingen, de relativiteit hiervan en wat dit betekend voor voor onze interactie met de wereld zoals we deze kennen. 
Door de werkelijkheid te reproduceren en te manipuleren creeert ze nieuwe manieren om deze te beschouwen.

Lotte Wieringa (1991) searches for the limits of observable reality. 
Facinated by the layering through which our reality is constructed, she examines the various aspects informing it. In doing so Wieringa questions the regidity of our observations, its relativity and what this might mean for our interaction with the world as we know it.
By reproducing and manipulating realities she creates new ways of engaging them.

www.lottewieringa.com

Rebirth, 2017

 Rebirth, 2017

Rebirth, 2017

David, 2016

Venus All Over, 2016

 Still Life Experiment Studies, 2016

Still Life Experiment Studies, 2016

Rebirth, 2017

Venus All Over, 2016

Still Life Experiment Studies, 2017