Lucia Javicoli
Beeldende kunst / Fine art

In het creatieve proces van beeldend kunstenaar Lucia Javicoli staat het experiment centraal. Door het uitdagen van materialen en media zoekt ze een sensitieve visuele beeldtaal die, geïnspireerd door een “ware” uitdrukking van schoonheid en het geloof dat dit een fundamentele menselijke behoefte is, poogt de esthetische perceptie te resetten om deze vervolgens open te stellen voor hernieuwde visuele perspectieven. Het resultaat van deze onderzoeken vinden op uiteenlopende wijze hun toepassing in zowel autonoom werk als samenwerkingen met andere kunstenaars, maar ook ontwerpers, ambachtslieden of industrie.

Central to Lucia Javicoli’ creative process is experimentation. By challenging materials and media she searches for a sensitive visual language that, inspired by a “true” expression of beauty and the believe that this is a fundamental human need, attempts to reset esthetic perception and open them up for renewed visual perspectives. These inquiries result in a variety of applications in both autonomous work as well as collaborations with other artists, designers, craftsmen or industries. 

www.luciajavicoli.com

Subjective serie, N°1, Acrylic 61x51.8, 2015

Wake up, Mixed media, 2016

Non-object serie, En suspension, Acrylic, 2016
Collaboration with Janne van Gilst

Non-object serie, Curiosités, Acrylic&glass, 2016
Collaboration with Janne van Gilst

Up-front, Elle s’est assoupie, Acrylic, 60x80, 2015

 Multidimensions, Mixed media, 2016

Multidimensions, Mixed media, 2016