Maarten van Schaik
fotografie / photography

Fotograaf Maarten van Schaik beweegt zich door de wereld, hopend dat hij zichzelf net genoeg kan weg cijferen om vervolgens te ervaren en vast te leggen wat de rest van de mensen, in beslag genomen door het hectische alledaagse bestaan, niet kunnen zien. Hierbij is van Schaik niet geïnteresseerd in een pure registratie, of een feitelijke benadering. Doordat de mensen, ruimtes en objecten gesluierd en bedekt neer worden gezet is er in het uiteindelijke beeld een zekere vorm van abstractie aanwezig, met een toch duidelijke connectie naar de “echte” wereld. Hierdoor wordt de kijker gestimuleerd om vragen te stellen bij het werk, en dit keer het schouwspel eerder op straat voorbijgelopen nu wel in te duiken.

Photographer Maarten van Schaik moves through the world hoping to be able to efface himself just enough to experience and record what the rest of us, preoccupied with our hectic everyday lives, won’t see. Van Schaik is not interested in a pure registration or factual approach. The objects and subjects remain veiled in the final image, because of this an certain form of abstraction is present, with a still distinct connection to the "real" world. This allows the viewer to be encouraged to ask questions while observing the work, and dive in to the scenery he earlier unknowingly ignored on the streets.

www.maartenvanschaik.nl

Part of the series Anonymous Contacts, 2017

 Part of the series Anonymous Contacts, 2016

Part of the series Anonymous Contacts, 2016

Part of the series Car Nudes, 2012-2013

Part of the series Las Vegas, 2005-2009

Part of the series Car Nudes, 2012-2013

 Part of the series Postcards From The Other Side Of The Fence, 2013-2014

Part of the series Postcards From The Other Side Of The Fence, 2013-2014

Part of the series Anonymous Contacts, 2016

 Part of the series Anonymous Contacts, 2017

Part of the series Anonymous Contacts, 2017

Part of the series Anonymous Contacts, 2017

 Part of the series Las Vegas, 2005-2009

Part of the series Las Vegas, 2005-2009

Part of the series Car Nudes, 2012-2013

Part of the series Postcards from the other side of the fence, 2013-2014