Manon van Hoeckel
Social design / Social design

Als een ontwerper werkt Manon van Hoeckel aan maatschappelijk betrokken projecten die plaatsvinden in de openbare ruimte. Door haar ontwikkelde ‘tools for conversation’ poogt zij er voor te zorgen dat groepen of mensen die normaliter niet met elkaar in contact komen juist met elkaar in gesprek gaan. Als intermediair verbindt van Hoeckel door middel van de ontworpen ‘tools’. Zo ontstaan er nieuwe relaties en een beter begrip van en voor onze dagelijkse omgeving.

As an artist Manon van Hoeckel works on socially committed projects that take place in public spaces. By designing the ‘tools for conversation’ she tries to connect groups or people who normally wouldn’t get into contact with each other. As an intermediary van Hoeckel connects through the designed ’tools’. By doing so new relationships are being created and also a better understanding of our everyday surroundings.

www.manonvanhoeckel.com

Applepie, 2012

In Limbo Embassy, 2014 - 2016

Making Money, 2014

Printed Matters, 2014

Applepie, 2012

In Limbo Embassy, 2014 - 2016

Printed Matters, 2014