Patrick van Vliet
Beeldend kunst / Fine art

Patrick van Vliet (1981) studeerde planologie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen is zijn focus geleidelijk verschoven van een beleidsmatige naar een creatieve invalshoek op sociaal ruimtelijke vraagstukken. Met zijn foto’s, tekeningen en schilderingen verkent hij het discours van het Nederlands cultuurlandschap en haar bewoners. Zijn werk kenmerkt zich als een Nederlands sociaal realisme waarbij zijn achtergrond als planoloog pregnant aanwezig is. Traditionele denkbeelden en verwachtingen vervreemden in zijn werk. Vervreemding door het bekende te ontwrichten met unheimische elementen. Vervreemding door onhandige handelingen of situaties op suggestieve wijze te verbeelden. Vervreemding door het herkenbare een ongemakkelijke ondertoon te geven. Voor van Vliet is het een intrinsieke noodzaak en vanzelfsprekendheid om zich op deze beeldende wijze in het sociaal ruimtelijk debat te mengen.

Patrick van Vliet (1981) studied Urban Planning at the University of Utrecht. After university, his work as an urban planner gradually shifted to a more creative approach of urban redevelopment and social geography. Through his photos, paintings and drawings, he explores the Dutch scenery & it’s inhabitants. You could describe his work as a Dutch social realism in which his background as an urban planner has become more explicit. He incorporates social annoyances and public degeneration from day to day life in his images. These images seem familiar but alienate. Alienation by disrupting the familiar with uncanny elements and deviant colors. Alienation by suggestively visualize awkward situations. Alienation by decomposing the recognizable with an uncomfortable connotation. To van Vliet, a more abstract approach by using art seems a logic tool to communicate ideas on these spatial & social issues.

 

www.patrickvanvliet.com

 

 Treehouse, Oil on panel, 40 x 50 cm, 2016

Treehouse, Oil on panel, 40 x 50 cm, 2016

Running Child, Mixed media on paper, 52 x 72 cm, 2016

Ball, Mixed media on canvas, 40 x 30 cm, 2016

Belgian Man, Mixed media on paper, 52 x 72 cm, 2016

Couch Girl, Oil on canvas, 220 x 150 cm, 2016

 The Approach, Oil on canvas, 100 x 100 cm, 2016

The Approach, Oil on canvas, 100 x 100 cm, 2016