99, Peim van der Sloot

9C4E7BF9-6B64-464C-B961-8653100018B4
peim1.jpg
peim2.jpg
peim3.jpg
peim6.jpg
peim7.jpg
peim4.jpg
peim5.jpg
9C4E7BF9-6B64-464C-B961-8653100018B4
peim1.jpg
peim2.jpg
peim3.jpg
peim6.jpg
peim7.jpg
peim4.jpg
peim5.jpg

99, Peim van der Sloot

45.00

Voor dit boek heeft Peim van der Sloot 99 nieuwe proposities ontwikkeld om de waarde van het werk en de positie van de kunstenaar opnieuw te definiëren.

Hij moedigt kunstenaars en kunstorganisaties aan, alternatieve micro-economieën proberen te creëren. Deze proposities gaan over kunst, niet als een input voor productiviteit, of luxe die mogelijk wordt gemaakt door economische groei, maar eerder als een nieuwe manier om de voorwaarden vast te stellen waarop uitwisseling in de economie plaatsvindt. 

De luchtige en humoristische proposities staan voor verschillende interpretaties of combinaties, maar dragen altijd een serieuze ondertoon, die een nieuwe, nuttige positie voor kunst in de samenleving uitzetten.

For this book, Peim van der Sloot has developed 99 new propositions to re-define the value of the work and the position of the artist in this old fashioned system. 

He encourages artists and arts organizations to attempt to create alternative micro-economies. These propositions are about art not as an input for productivity, or luxury made possible by economic growth, but rather as a new way to set the terms on which exchange in the economy takes place.The light-hearted and humorous propositions are up for different interpretations or combinations, but always carry a serious undertone, that stake out a new, more useful position for art in society. 

Specifications:

Type: Softcover
Dimensions: 12 x 17 x 3 cm (standing)
Pages: 400

Concept and design: Peim van der Sloot
Program coordination: Rianne Zijderveld
Graphic consultant: Ruben Verkuylen
Text editor: Dean Bowen

Printer: Jubels
Edition: 250
© Meraki Agency, 2019
ISBN 9789082993202 

Quantity:
Add To Cart

About the artist:

Werkend in de levendige niches tussen beeldende kunst, ontwerp en uitvoering, reageert Peim van der Sloot op een vaak abstracte maar kritische manier op hedendaagse vraagstukken. Via een reeks grafische technieken, waaronder sticker collages en zeefdruk, ontwikkelde hij een direct herkenbare stijl. De uiteindelijke economische waarde van zijn werk speelt een belangrijke rol in het concept en het maakproces. Hij zet vraagtekens bij de veronderstellingen waarop onze economie is gebaseerd, maar ook zijn artistieke praktijk, waarbij hij beide voortdurend uitdaagt.

Working in the lively niches in between visual arts, design and performance, Peim van der Sloot reacts to contemporary issues in an often abstract but critical way. Through a range of graphic techniques, including sticker-collages and silkscreen, he developed an instantly recognizable style. The final economical value of his work plays an important role in the concept and the making process. He questions the assumptions on which our economy is based, but also his artistic practice, constantly challenging both.

www.peim.nl
www.instagram.com/peimsloot
peim@peim.nl