The Pleasure of being almost present, Patrick van Vliet

BED93955-A1B6-4920-B083-FEEDE964110B
Patrick1.jpg
patrick2.jpg
patrick4.jpg
patrick5.jpg
patrick9.jpg
BED93955-A1B6-4920-B083-FEEDE964110B
Patrick1.jpg
patrick2.jpg
patrick4.jpg
patrick5.jpg
patrick9.jpg

The Pleasure of being almost present, Patrick van Vliet

25.00

Nederland is meester in het vormen van bestemmingsplannen. We cultiveren en organiseren het landschap. Evenzo verandert het Nederlandse landschap zijn inwoners. Ze hebben te maken met het soort landschap dat ze hebben gecreëerd. Het is het geconstrueerde landschap versus de vrije Nederlandse mindset die een echt interessante speeltuin maken. Hebben we nog steeds de leiding over onze eigen verstedelijkings activteiten of laat onze drang naar efficiëntie ons zicht op een meer leefbare plaats verblinden? Het zijn vragen als deze die het social engineering-perspectief een belangrijk thema maken in het werk van Patrick van Vliet. De publicatie 'The pleasure of being almost present' toont een doorsnede van het werk van de kunstenaar.

Like no other country, the Dutch are masters of zoning. We cultivate and organise the landscape. Likewise, the Dutch landscape changes it's inhabitants. They have to deal with the kind of landscape they created. It's the constructed landscape versus the free Dutch mindset that make a truly interesting playground. Are we still in charge of our own urbanization acts or does our drive for efficiency blind our view of a more liveable place? It's questions like these that make the social engineering perspective an important theme in the work of Patrick van Vliet. The publication 'The pleasure of being almost present’ shows a cross-section of the work of the artist.

Specifications:

Type: Softcover
Dimensions: 25 x 35 cm
Pages: 16

Concept and design: Patrick van Vliet
Program coordination: Rianne Zijderveld
Graphic consultant: Ruben Verkuylen

Printer: Jubels
Edition: 250
© Meraki Agency, 2019
ISBN 978-90-829932-3-3

Quantity:
Add To Cart

About the artist:

Patrick van Vliet (1981) studeerde stedenbouw aan de Universiteit van Utrecht. Na de universiteit verschoof zijn werk als stedenbouwkundige geleidelijk naar een meer creatieve benadering van stedelijke herontwikkeling en sociale geografie. Via zijn foto's, schilderijen en tekeningen verkent hij het Nederlandse landschap en zijn bewoners. Van Vliet gebruikt de meer abstracte benadering van kunst om ideeën over deze ruimtelijke en sociale kwesties te communiceren.

Patrick van Vliet (1981) studied Urban Planning at the University of Utrecht. After university, his work as an urban planner gradually shifted to a more creative approach of urban redevelopment and social geography. Through his photos, paintings and drawings, he explores the Dutch scenery & it’s inhabitants. To Patrick, a more abstract approach by using art seems a logic tool to communicate ideas on these spatial & social issues.

www.patrickvanvliet.com
info@patrickvanvliet.com